Ogłoszenie uchwała nr 460/20

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                   Toruń, dnia 25 września 2020 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
  
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Torunia: 
 
Uchwały Nr 460/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicach: Łódzkiej i gen. Stefana Grota-Roweckiego w Toruniu. 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 16 października 2020 r. 
 
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1.     papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu,
ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń,
2.     lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu- torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,  z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek - projektant (25 września 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (25 września 2020, 07:40:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56