Ogłoszenie uchwała nr 930/22

Toruń, dnia 30 września 2022 r.

PREZYDENT MIASTA TORUNIAOGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoNa podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o podjęciu  przez  Radę  Miasta Torunia uchwały nr 930/22 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części parku Glazja
i ul. Ludwika Waryńskiego w Toruniu.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 21 października 2022 r.


Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:

  1. papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń,

  2. lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej,
    na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski


metryczka


Wytworzył: Marek Porczyk - projektant (29 września 2022)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (30 września 2022, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 12