Ogłoszenie uchwała nr 865/22

Toruń, dnia 12 lipca 2022 r. 
PREZYDENT MIASTA TORUNIA


OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o podjęciu  przez  Radę  Miasta Torunia 

 uchwały nr 865/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru położonego w rejonie ronda dr. Tadeusza Ładniaka i ulicy Fortecznej w Toruniu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 2 sierpnia 2022 r.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie: 
1. papierowej na adres: Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126b, 87-100 Toruń,
2. lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP, 

z podaniem: imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.


Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Barabara Owczarek - projektant (11 lipca 2022)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (12 lipca 2022, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 527