Ogłoszenie uchwała nr 653/17

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                          Toruń, dnia 4 kwietnia 2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE 
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów położonych w rejonie ulic: 
Olsztyńskiej i Niesiołowskiego w Toruniu 
 
Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 653/17 z dnia 12 października 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Olsztyńskiej i Niesiołowskiego w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11.04.2019 r. do 14.05.2019 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p. pok. 312) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00. 
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.04.2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B (pok. 317). 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
 
Uwagi należy składać na piśmie, na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2019 r. 
 
 
 
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek - projektant (3 kwietnia 2019)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (4 kwietnia 2019, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187