Ogłoszenie uchwała nr 49/19

PREZYDENT MIASTA TORUNIA
21 lutego 2020r. 

OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu
 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz Uchwały Nr 49/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Handlowy Zieleniec” dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Broniewskiego i ulicą Szosa Bydgoska w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 lutego 2020r. do 23 marca 2020r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 126B, pokój 314, od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 oraz w soboty w godz. od 10.00 do 12.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 marca 2020r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B, pokój 317. 

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie, na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wToruniu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2020r. 
  
  
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

Projekt uchwały (108kB) pdf
Rysunek planu (1026kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maria Tatarzycka - projektant (21 lutego 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (21 lutego 2020, 09:52:05)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (16 marca 2020, 09:31:41)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 171