O wyłożeniu mpzp do publicznego wglądu

O wyłożeniu mpzp do publicznego wglądu

Ogłoszenie uchwała nr 649/21

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                          [...]

Ogłoszenie uchwała nr 615/21

28 czerwca 2022 r. PREZYDENT MIASTA TORUNIA              OGŁOSZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenu położonego w rejonie [...]

Ogłoszenie uchwała nr 865/18

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                        [...]

Ogłoszenie uchwała nr 593/21

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                          [...]

metryczka