O dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie

O dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie

Ogłoszenie uchwała 274/18

2 czerwca 2020 r.  PREZYDENT MIASTA TORUNIA OGŁOSZENIE Na podstawie art.39 ust.1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

Ogłoszenie uchwała nr 941/18

2 czerwca 2020 r.  PREZYDENT MIASTA [...]

Ogłoszenie uchwała nr 236/19

2 czerwca 2020 r.  PREZYDENT MIASTA TORUNIA OGŁOSZENIE Na podstawie art.39 ust.1 pkt2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Ogłoszenie uchwała nr 928/18

2 czerwca 2020 r.        PREZYDENT MIASTA [...]

metryczka