O dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie

O dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie

Ogłoszenie uchwała nr 930/22

Toruń, dnia 30 września 2022 r. PREZYDENT MIASTA TORUNIA OGŁOSZENIE Na podstawie art.  39  ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji [...]

Ogłoszenie uchwała nr 553/21

PREZYDENT MIASTA TORUNIA Toruń, dnia 23 września 2022 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Ogłoszenie uchwała nr 343/16

PREZYDENT MIASTA TORUNIA 30 sierpnia 2022r OGŁOSZENIE Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Ogłoszenie uchwała nr 653/21

PREZYDENT MIASTA TORUNIA Toruń, dnia 23 sierpnia 2022 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

metryczka