Ogłoszenie uchwała nr 49/19

PREZYDENT MIASTA TORUNIA
28 lutego 2020r. 

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art.39 ust.1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018. poz. 2081 ze zm.) 

informuję 

o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, pokój 314,z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Handlowy Zieleniec” dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Broniewskiego i ulicą Szosa Bydgoska w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B w terminie do dnia 6 kwietnia 2020r. w formie, o której mowa w art.40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Maria Tatarzycka - projektant (28 lutego 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (28 lutego 2020, 07:53:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 28