Ogłoszenie uchwała nr 338/20PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                       Toruń, dnia 13 marca 2020 r
 
OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
  
  
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam  o  podjęciu  przez  Radę  Miasta Torunia Uchwały Nr 338/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosy Chełmińskiej i Bema w Toruniu. 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 126B - w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r. 
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 

Michał Zaleski 
Prezydent Miasta Torunia

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (12 marca 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (13 marca 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 48