Ogłoszenie uchwała nr 337/20

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                   Toruń, dnia 13 marca 2020 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
  
  
  
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Torunia
 
Uchwały Nr 337/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Glinki” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Gniewkowska, Poznańska, trasa S-10 oraz linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa w Toruniu. 
 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B - w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r. 
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
 
 
 
Michał Zaleski 
Prezydent Miasta Torunia

metryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek - projektant (12 marca 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (13 marca 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 29