Ogłoszenie uchwała 121/19

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                                  Toruń, dnia  25.08.2020 r. 

 OBWIESZCZENIE  

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) 

informuję 

o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126B (parter) - z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lubicka i Szosa Lubicka w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B w terminie do dnia 06.10.2020 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia. 

 Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleskimetryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek - projektant (25 sierpnia 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (25 sierpnia 2020, 07:29:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53