Ogłoszenie uchwała nr 461/20

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                  
Toruń, dnia 6 października 2020 r. 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
 
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Torunia: 
 
Uchwały Nr 461/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie Trasy Wschodniej oraz ulic: Żółkiewskiego i Skłodowskiej - Curie w Toruniu. 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 27 października 2020 r.
 
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1.     papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu,
ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń,
2.     lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej,
na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (6 października 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (6 października 2020, 08:07:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143