Ogłoszenie uchwała nr 486/20

PREZYDENT MIASTA TORUNIA               Toruń, dnia  6 listopada 2020r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
  
  
  
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Torunia:  
 
Uchwały Nr 486/20 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej w Toruniu.  
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie 
do dnia 27 listopada 2020r.
 
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
       1.  papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń,
2.  lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej,
na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
 
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
 
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (5 listopada 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (6 listopada 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 557