Ogłoszenie uchwała nr 485/20

PREZYDENT MIASTA TORUNIA             
                                                             Toruń, dnia 27 listopada 2020 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego 
  
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu  przez  Radę  Miasta Torunia 
 
uchwały nr 485/20 z dnia 22 października 2020 r. 
w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak B” 
dla obszaru położonego przy ul. Rypińskiej 44-54  w Toruniu
  
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie
do dnia 18 grudnia 2020 r.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1. papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń,
2. lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. 
 
 
  
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Wiklendt - projektant (26 listopada 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (27 listopada 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (27 listopada 2020, 08:25:05)
Zmieniono: akt.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 782