Ogłoszenie uchwała nr 553/21

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                               2 lutego 2021 r.
 
 
OGŁOSZENIE 
 
Na  podstawie  art.  39  ust. 1  pkt 1  ustawy   z   dnia   3  października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) 
 
INFORMUJĘ 
 
o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 553/21 Rady Miasta Torunia z dnia 21 stycznia 2021 r.). 
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 126B - w terminie do dnia 23 lutego 2021 r. - w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
 
                                                                                                             Prezydent Miasta Torunia
            Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (1 lutego 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (2 lutego 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 36