Ogłoszenie uchwała nr 239/19, 510/20, 694/21, 695/21

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                                      
26 listopada 2021 r.
 
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

informuję o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia:
 
1)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu (Uchwała Nr 239/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 października 2019r.),
2)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i gen. Józefa Hallera w Toruniu  (Uchwała Nr 510/20 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2020r.),
3)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej i gen. J. Dwernickiego w Toruniu (Uchwała Nr 694/21 Rady Miasta Torunia z dnia 9 września 2021r.),
4)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak B” dla obszaru położonego przy ul. Rypińskiej 44-54 w Toruniu (Uchwała nr 695/21 Rady Miasta Torunia z dnia 9 września 2021 r.).

Zainteresowani mogą zapoznać się, w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) w godz. od 10.00 do 12.00 w dniach pracy urzędu od 26.11.2021 r. do 27.12.2021r., z:
▪         treścią w/w dokumentów,
▪         uzasadnieniami i podsumowaniami zawierającymi:
-       informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
-       uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
-       informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
-       informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu,
-       informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
-       propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko.
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant, Barbara Owczarek - projektant, Katarzyna Wiklendt - projektant (26 listopada 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (26 listopada 2021, 07:44:49)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (26 listopada 2021, 07:47:12)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 52