Ogłoszenie uchwała nr 898/22

PREZYDENT MIASTA TORUNIA
 Toruń, dnia 5 sierpnia 2022 r.OGŁOSZENIE

Na podstawie art.  39  ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)
 
INFORMUJĘ

o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla placu Teatralnego w Toruniu (zgodnie z  uchwałą Nr 898/22 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2022 r.).

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 126B - w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r. - w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Barabara Owczarek - projektant (4 sierpnia 2022)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (5 sierpnia 2022, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 51