Ogłoszenie uchwała nr 761/21, 762/21, 866/21

12 sierpnia 2022 r.

PREZYDENT MIASTA TORUNIAOGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

informuję o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jana Heweliusza i Edmunda Halleya w Toruniu (Uchwała Nr 761/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r.),

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Sobieskiego i ul. Waryńskiego w Toruniu (Uchwała Nr 762/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r.),

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Wielki Rów i Koniuchy w Toruniu (Uchwała Nr 866/22 Rady Miasta Torunia z dnia 9 czerwca 2022 r.),

Zainteresowani mogą zapoznać się, w siedzibie Urzędu Miasta Torunia,
przy ul. Grudziądzkiej 126B (III piętro, pokój nr 310) w godz. od 10.00 do 12.00 w dni powszednie od 12.08.2022 r. do 12.09.2022 r., z:

 • treścią w/w dokumentów,

 • uzasadnieniami i podsumowaniami zawierającymi:

  • informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,

  • uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,

  • informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,

  • informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu,

  • informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,

  • propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko.Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc, Marek Porczyk, Barbara Owczarek - projektanci (11 sierpnia 2022)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (12 sierpnia 2022, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (11 sierpnia 2022, 21:47:06)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 169