Ogłoszenie uchwała nr 969/22

Toruń, dnia 2 grudnia 2022 r.
PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                     
 
 
 
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu  przez  Radę  Miasta Torunia:
 
uchwały nr 969/22 z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgórz” dla terenów położonych w rejonie ulic: Poznańskiej, Parkowej oraz Okólnej w Toruniu.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 23 grudnia 2022 r.
 
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1. papierowej na adres: Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126 B, 87-100 Toruń, 
2. lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl  lub za pomocą platformy ePUAP,
 
z podaniem: imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (1 grudnia 2022)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (2 grudnia 2022, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92