Informacja uchwała nr 865/22

PREZYDENT MIASTA TORUNIA
28 lutego 2023r.
 
 
INFORMACJA
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 865/22 z dnia 9 czerwca 2022r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ronda dr. Tadeusza Ładniaka i ulicy Fortecznej w Toruniu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od  7.03.2023r. do  4.04.2023r.

w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p., pok. 317), od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.03.2023r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul.Grudziądzkiej 126B (parter, hall główny).

Zgodnie z art. 18 ust.1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1. papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul.Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
2. lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl  lub za pomocą platformy ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2023 r.
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

Projekt uchwały (86kB) pdf
Rysunek planu (1045kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (2912kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek (6522kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Wiklendt - projektant (27 lutego 2023)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (28 lutego 2023, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (7 marca 2023, 12:13:14)
Zmieniono: dod. załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1782