Ogłoszenie uchwała nr 845/18

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                          24 lipca 2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE 
  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu. 
  
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Torunia Nr 845/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. 
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
  
w terminie od 31.07.2019 r. do 29.08.2019 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126 B (III p. pok. 308), w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00. 
 
Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 6.08.2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126 B (pok.317). 
 
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.09.2019 r.
 
 
 
 
Michał Zaleski 
Prezydent Miasta Torunia

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (23 lipca 2019)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (24 lipca 2019, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105