Ogłoszenie uchwała nr 873/18

6 sierpnia 2019 r. 
PREZYDENT MIASTA TORUNIA 


OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 873/18 z dnia 21 czerwca 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Stalowej, Batorego i Polnej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 sierpnia 2019 r. do 6 września 2019 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B (III piętro, pokój 310) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 oraz w soboty w godz. od 10.00 do 12.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B (III piętro, pokój 317). 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie, na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 r. 


Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Marek Porczyk (5 sierpnia 2019)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (6 sierpnia 2019, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123