Ogłoszenie uchwała nr 942/18

PREZYDENT MIASTA TORUNIA 
 6 sierpnia 2019r. 

OGŁOSZENIE
 
 o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz Uchwały Nr 942/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bema-Gałczyńskiego” w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

w dniach od 13 sierpnia 2019r. do 6 września 2019r.
 
w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pokój 314) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 oraz w soboty w godz. od 10.00 do 12.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 września 2019r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B, pokój 317. 

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019r. 

Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Maria Tatarzycka (5 sierpnia 2019)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (6 sierpnia 2019, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (6 sierpnia 2019, 09:15:40)
Zmieniono: akt.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 138