Ogłoszenie uchwała nr 343/16

PREZYDENT MIASTA TORUNIA

 23 sierpnia 2022 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 343/16 z dnia 16 czerwca 2016r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winnica”
dla terenów położonych w otoczeniu mostu gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu,

obejmującego tereny położone po zachodniej stronie mostu,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 30.08.2022r. do 27.09.2022r.

w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p., pok. 314), od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.09.2022r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul.Grudziądzkiej 126B (parter, hall główny).

Zgodnie z art. 18 ust.1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:

1. papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul.Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;

2. lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2022 r.Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski


Projekt uchwały (154kB) pdf

Rysunek planu (4861kB) pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko (2347kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Katarzyna Wiklendt - projektant (15 sierpnia 2022)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (23 sierpnia 2022, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (30 sierpnia 2022, 12:17:42)
Zmieniono: dod. załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 243