Ogłoszenie uchwała 90/19

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                Toruń, dnia 10 maja 2019 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
  
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Torunia uchwały Nr 90/19 z dnia  11 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i gen. Józefa Hallera w Toruniu 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B - w terminie do dnia 31 maja 2019 r. 
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
 
 
 
 
Michał Zaleski 
Prezydent Miasta Torunia 
 

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (9 maja 2019)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (10 maja 2019, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89