Ogłoszenie uchwała nr 417/20

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                        Toruń, dnia 18 sierpnia 2020 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
  
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Torunia: 
 
Uchwały Nr 417/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lipca 2020 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Podgórskiej i gen. J. Dwernickiego w Toruniu. 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 8 września 2020 r.,
 
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1.    papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń, 
2. lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.    
 
 
 
Michał Zaleski 
Prezydent Miasta Torunia

metryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek - projektant (18 sierpnia 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (18 sierpnia 2020, 09:40:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1797