Ogłoszenie uchwała nr 710/21

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                
    Toruń, dnia 19 listopada 2021 r
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
Na podstawie art.  39  ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz.247 ze zm.)
 
informuję
 
o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego przy ul. gen. Władysława  Andersa i ul. gen. Karola Kniaziewicza
oraz ul. Łódzkiej i ul. Włocławskiej w Toruniu 
(zgodnie z uchwałą nr 710/21 Rady Miasta Torunia z dnia 30 września 2021 r.).
 
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 126B - w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. - w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Wiklendt - projektant (18 listopada 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (19 listopada 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 34