Ogłoszenie uchwała nr 898/22

PREZYDENT MIASTA TORUNIA 
 Toruń, dnia 5 sierpnia 2022 r.


OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Torunia:

Uchwały Nr 898/22 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla placu Teatralnego w Toruniu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie: 
1. papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń,
2. lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP, 

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski


metryczka


Wytworzył: Barabara Owczarek - projektant (11 lipca 2022)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (5 sierpnia 2022, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1599