Plan ogólny miasta Torunia

Informacje i dane przestrzenne dotyczące projektu Planu ogólnego dla miasta Torunia, publikowane w BIP na podstawie art. 52 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Informacja

W dniu 24 września 2023r. miała miejsce nowelizacja ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie której wprowadzono nowe narzędzie planistyczne - Plan ogólny, dokument o randze aktu prawa miejscowego, uchwalany dla obszaru całej gminy. Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

1.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego miasta Torunia (188kB) pdf
2. Projekt planu do opinii i uzgodnień
3. Projekt planu do konsultacji społecznych
4. Projekt planu przedłożony Radzie Miasta Torunia
5. Akt planu miejscowego wraz z uzasadnieniem


Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego miasta Torunia

metryczka


Wytworzył: Tomasz Łepkowski (12 lutego 2024)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (12 lutego 2024, 14:28:48)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (18 kwietnia 2024, 12:39:43)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1285