Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, przyjęte zostało uchwałą nr 805/2018 Rady Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2018r.

Uchwała nr 805/18 RMT z dnia 25.01.2018r
załącznik nr 1 - Diagnoza stanu i uwarunkowania rozwoju
załącznik nr 2 - Kierunki i zasady rozwoju przestrzennego miasta
załącznik nr 3a-3f - Rysunki studium
załącznik nr 4 - Uzasadnienie zawierające objaśnienie przyjętych rozwiązań
załącznik nr 5 - Rozstrzygnięcie o sposobiie rozpatrzenia uwag

metryczka


Wytworzył: Anna Stasiak (6 lutego 2018)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (6 lutego 2018, 10:50:29)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (7 lutego 2024, 08:10:16)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18066