Ogłoszenie uchwała nr 653/21

PREZYDENT MIASTA TORUNIA

 Toruń, dnia 16 sierpnia 2022 r.


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak B” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Rypińskiej i Jeziora Nagus w Toruniu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 653/21 z dnia 17 czerwca 2021 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak B” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Rypińskiej i Jeziora Nagus w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 23.08.2022 r. do 20.09.2022 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p., pok. 314), od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1200 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.09.2022 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy
ul. Grudziądzkiej 126B (parter, hall główny).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:

  1. papierowej na adres:
    Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;

  2. lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia
04.10.2022 r.Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski


Projekt uchwały (93kB) pdf

Rysunek planu (1552kB) pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko (3010kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Katarzyna Wiklendt - projektant (15 sierpnia 2022)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (16 sierpnia 2022, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (24 sierpnia 2022, 12:04:09)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1018