Ogłoszenie uchwała nr 710/21

PREZYDENT MIASTA TORUNIA
15 listopada 2022r.
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 710/21 z dnia 30 września 2021r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. gen. Władysława  Andersa i ul. gen. Karola Kniaziewicza
oraz ul. Łódzkiej i ul. Włocławskiej w Toruniu,
obejmującego część obszaru położoną przy ul. gen. Władysława  Andersa i ul. gen. Karola Kniaziewicza, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 22.11.2022r. do  20.12.2022r.

w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p., pok. 317), od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.12.2022r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter, hall główny).

Zgodnie z art. 18 ust.1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1. papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
2. lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pllub za pomocą platformy ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.01.2023 r.
 
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

Projekt uchwały (77kB) pdf
Rysunek planu (879kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (8192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Wiklendt - projektant (15 listopada 2022)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (15 listopada 2022, 07:48:09)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (23 listopada 2022, 11:50:21)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 344