Informacja uchwała nr 1038/23

Toruń, dnia 21 kwietnia 2023 r.
PREZYDENT MIASTA TORUNIA
 
 
INFORMACJA
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu  przez  Radę  Miasta Torunia uchwały nr 1038/23 z dnia 23 marca 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzosy Leśne - Polana” dla obszaru położonego przy ulicach Szyszkowej i Tartacznej w Toruniu.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 12 maja 2023 r.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1.    papierowej, na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu,ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń,
2.    lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
 
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
 
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Wiklendt - projektant (20 kwietnia 2023)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (21 kwietnia 2023, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 361