Informacja uchwała nr 930/22

19 maja 2023 r.
PREZYDENT MIASTA TORUNIA              
 
INFORMACJA

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części parku Glazja i ul. Ludwika Waryńskiego w Toruniu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 930/22 z dnia 15 września 2022 r.,
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części parku Glazja i ul. Ludwika Waryńskiego w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 26.05.2023 r. do 26.06.2023 r.

w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p. pok. 310) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.05.2023 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter, hall główny).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1.      papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu,
ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
2.      lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
 
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2023 r.
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

Projekt uchwały (63kB) pdf
Rysunek planu (1826kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (8192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Porczyk - projektant (18 maja 2023)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (19 maja 2023, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (26 maja 2023, 09:48:25)
Zmieniono: dod. załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1261